top of page

TeamHelse- Jessheim tilbyr bedriftsavtaler

 

Våre tjenester inngår som en del av bedriftens forebyggende arbeid for å redusere sykefravær, og er fradragsberettiget etter gjeldende regler for forebyggende helsearbeid.

Bedriftsavtaler kan omfatte behandlinger i den enkelte bedrift eller i våre lokaler. Hensikten med en slik avtale er å forebygge sykefravær ved å redusere belastningsskader.

Rapporter viser at over 50% av alt sykefravær ved Norske bedrifter skyldes plager i muskel – skjelett og nervesystem (nerver i klem grunnet stram muskulatur). 

Bedrifter som er gode til å forbygge og håndtere sykefravær har friskere medarbeidere, og lykkes i å få medarbeidere raskere tilbake i jobb.

Det handler ofte om struktur, tilrettelegging og holdninger.

 

Visste du at i snitt vil en 16 dagers sykemelding dvs. arbeidsgiverperioden koste bedriften ca. 45 000 kr?

 

Våre behandlinger vil gi;

  • Gode resultater for den enkelte medarbeider.

  • Identifisere og behandler muskulære problemer før de utvikles og den ansatte blir sykemeldt.

  • Behandlingen gir ny energi.

  • Personlig massasje kan ikke sammenlignes med en massasjestol. Våre terapeuter tilpasser behandlingen individuelt. I dagens elektroniske verden fremstår personlig kontakt nærmest som luksus.

  • Behandlingen gir god sirkulasjon, forbedrer oksygenopptaket – slik at den enkelte går tilbake til arbeidet med fornyet energi etter endt behandling.

  • Gode resultater for bedriften gjennom redusert sykefravær, økt effektivitet, trivsel, arbeidsglede og lønnsomhet for bedriften.

 

 Kontakt Wenche Strømberg for mere informasjon iht. Bedriftsavtale på; 

 Tlf; 977 59 592               

 E-post; wenche@teamhelse-jessheim.no

66593_binary_495585_full_article.jpg

SLIK SKAPER DU ARBEIDSGLEDE

Artikkel: Hegnar.no

Du kan utgjøre en forskjell på din arbeidsplass, skriver coach Wenche Strømberg. 

Arbeidsglede er noe mer enn å være fornøyd og å trives på jobb.

Arbeidsglede er indre motivasjon, det vil si det er den motivasjonsenergien som ligger i selve arbeidsutførselen. Denne energien har to grunnleggende behov: Behovet for å oppleve mestring, og behovet for å ha innflytelse på eget arbeid. Denne motivasjonen gjør at du bobler over av energi og engasjement og du gleder deg til å ta fatt på oppgavene.

Arbeidsglede kommer av dedikerte oppgaver hvor målene er tydelig kommunisert, oppgavene er utfordrene og krever dine ferdigheter. Du har selv muligheten til å avgjøre fremgangsmåtene, du har kontroll på oppgavene og får feedback fordi du lykkes. Det du gjør føles meningsfullt og du blir oppslukt, du føler virkelig at du utgjør en forskjell. Det er arbeidsglede det!

I tillegg er det viktig å ha yrkesstolthet og selvrespekt. Dette handler ikke om hvilke spesifikt yrke du har, men om hvordan du utfører ditt arbeid. Du leverer kvalitet, du er stolt og er opptatt av å innfri forventninger. Dette gir en god følelse og selvrespekt.

Det kan være både dårlig ledelse og dårlig arbeidsmiljø, likevel kan du være tilfreds og stolt av det du leverer.

Man kan ikke forandre andre enn seg selv, men du kan bestemme deg for hvordan du vil takle omgivelsene dine.

Ikke gå i KMM snakke-fella (kos med missnøye), dette er arbeidsgiverens verste fiende, og det gir deg lite energi

og er utmattende på den enkelte og arbeidsmiljøet.

Du kan faktisk gjøre en forskjell på din arbeidsplass.

Vær bevisst din egen arbeidsglede og hva som gjør at du er fornøyd.

Fortell kolleger at du er fornøyd. Arbeidsglede er svært smittsomt!

Wenche Strømberg - Coach/HR- og karriereveileder

Tlf; 977 59 592

www.teamhelse-jessheim.no

HR OG KARRIEREVEILEDNING

Wenche Strømberg har en Bachelor i Human Resorce Management fra handelshøyskolen BI.  I tillegg har hun en Business Coaching fra samme skole.

Dette er noe av det hun kan bidra og hjelpe deg eller din bedrift med:

  HR - LEDELSE
• En nøytral sparringspartner for deg som er leder / mellomleder
• Bistå med bedriftskartlegging
• Bedriftens suksess er rett mann på rett plass til rett tid
• Bistå med medarbeidersamtaler
• En sunn bedrift gir medarbeidertrivsel, redusert sykefravær og bedre lønnsomhet

  KARRIEREVEILEDNING
• Du som er lite tilfreds med den jobben du har, føler at du er på feil sted, men er redd for å forlate en trygg arbeidsplass
• Du som av forskjellige grunner er mellom to jobber og må stake ut en ny kurs
• Du som trenger hjelp til å skrive en profesjonnell CV og søknad
• Du som trenger å trene på jobbintervju

  Du som skal velge studieretning og karrierevalg

For spørsmål, timebestilling eller oppdrag ta kontakt med Wenche Strømberg

Epost: wenche@teamhelse-jessheim.no

Tlf: 977 59 592

HR - Karriere (002).jpeg
bottom of page