NEVROREFLEKSOLOG

Gøril Andersen

goril@teamhelse-jessheim.no

Telefon: 917 03 260 

Gøril er utdannet nevrorefleksolog ved MedikaNova og har 11 års erfaring fra faget.

Hun er opptatt av at kroppen skal fungere optimalt, og søker etter å finne årsaken til at problemene oppstår, ikke kun å fjerne symptomene.Hun er svært opptatt av kommunikasjonen i kroppen – samspillet, samt den fysiske og mental helse.

Gøril er også utdannet Kommunikolog ved StudioKomFor.

Nevroefleksologi har sitt utspring i gamle tradisjoner hvor berøring av punkter er praktisert i behandlingsøyemed. Denne praksisen er i senere tid systematisert, videreutviklet og fremstår i dag som en egen behandlingsform – nevrorefleksologi.

Ulike deler av kroppen vår, som hud, muskulatur, indre organer osv. står i forbindelse med hverandre via nervesystemet, dvs. de deler nerveutspring.

Det er derfor vi ved hjelp av trykk på et bestemt punkt kan påvirke et annet organ i kroppen.

 

Nevrorefleksologen har hele kroppen som behandlingsobjekt og behandler punkter satt i system avhengig av problemets art. Ved å stimulere disse punktene sendes signaler via nervesystemet. Punktene ligger i et kartlagt system, og ved å benytte de rette kommandoene stimuleres nervebanene slik at kroppen gjenfinner likevekt.

 

Hun benytter i hovedsak egne hender og punktstaver til punkt- og massasjeteknikker, ørerefleksologi og bindevevsteknikk, og kan benyttes til behandling av skader, sykdom og hverdagsplager.Nevrorefleksologi er en naturlig, medisin fri og en fysisk behandlingsform som passer godt for alle mennesker i alle aldre.

 

Gøril er medlem av Refleksologforeningen og følger til enhver tid de etiske prinsipper og retningslinjer.

 

Ta kontakt med nevrorefleksolog Gøril Andersen for mer informasjon eller bestilling.

Nevrorefleksolog/massør Wenche Bjerke

NEVROREFLEKSOLOG

Wenche Bjerke

wenchebjerke@teamhelse-jessheim.no

Telefon: 941 50 457

Wenche er opptatt av kroppens samspill og opptatt av å finne årsaken til problemet og ha fokus på den i sin behandling. 
Langvarig og negativt stress, arbeidsbelastning, feil arbeidsstilling, skader, muskelspenninger og sammensatte årsaker forårsaker ofte mindre og større problemer i hverdagen.

Nevrorefleksologi er en behandlingsform som ikke bare fjerner symptomene, men også årsaken til problemene. Man ser på helheten i kroppen.
Nevrorefleksologi har sitt utspring i gamle tradisjoner hvor berøring av punkter er praktisert i behandlingsøyemed. Denne praksisen er i senere tid systematisert, videreutviklet og fremstår i dag som en egen behandlingsform – refleksologi.
Ulike deler av kroppen vår står i forbindelse med hverandre via nervesystemet. Det nevrorefleksologiske verktøyet kommuniserer med kroppen som helhet – det være seg – blod, muskulatur, lymfer, slimhinner, hud, skjelett, hormoner og signalstoffer.

Nevroefleksologen har hele kroppen som behandlingsobjekt og behandler punkter satt i system avhengig av problemets art. Ved å stimulere disse punktene sendes signaler via nervesystemet. 
Formålet med behandlingen er å stimulere nerveendene slik at kroppens egne evne til selvhelbredelse styrkes.

Wenche benytter i hovedsak egne hender og punktstaver til punkt- og massasjeteknikker, ørerefleksologi og bindevevsteknikk, og kan benyttes til behandling av skader, sykdom og hverdagsplager.
Nevrorefleksologi er en naturlig, medisin fri og en fysisk behandlingsform som passer godt for alle mennesker i alle aldre.

 

Wenche er utdannet Nevrorefleksolog ved MedikaNova og medlem av Refleksologiforeningen.  Hun følger til enhver tid gjeldende etiske prinsipper og retningslinjer.

For mere informasjon eller timebestilling ta kontakt med Wenche.

TeamHelse

Jessheim

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Ikon

​© 2018 by TeamHelse-Jessheim 

Trondheimsvegen 60, 2050 Jessheim 

Email: post@teamhelse-jessheim.no